II Międzynarodowe Sympozjum PTMŚiW


Zapraszamy na II Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mięśni Ścięgien i Więzadeł


"Urazy przeciążeniowe tkanek miękkich oraz złamania zmęczeniowe w sporcie."

Łączymy naukę z praktyką.

12-14.12.2019 -

Program II Międzynarodowego Sympozjum PTMŚiW

I. Urazy, regeneracja (czynniki genetyczno-środowiskowe)
II. Współczesna diagnostyka urazów przeciążeniowych tkanek miękkich i kości
III. Medycyna regeneracyjna – dokąd zmierzamy?
IV. Wspomaganie procesu gojenia i regeneracji
V. Etiopatogeneza i leczenie bólu w sporcie
VI. Nauka dla praktyki – prezentacja start up w zakresie medycyny regeneracyjnej
VII. Doping w sporcie dawniej a dziś
VIII. Rola psychologa w powrocie do zdrowia i procesie leczenia
IX. Ochrona danych osobowych

Zgłoszenia streszczeń referatów do
8 listopada 2019 na adres mailowy: biuro@ptmsiw.pl

Zapisy na stronie -> Sympozjum